in het kort

Stookosten dit jaar hoger

Voor iedereen zal de energierekening bij gelijk gebruik dit jaar hoger zijn door extra ingevoerde belastingen. Daarnaast zijn de tarieven voor gas gestegen waardoor stookkosten in 2019 hoger zijn dan in 2018.


Energiebedrijven passen de voorschotten meestal automatisch aan. Wij raden u aan dit goed te controleren om verrassingen aan het eind van het jaar te voorkomen.


Voorschot servicekosten

Voor huurders die in een appartementencomplex of flatgebouw wonen, zijn stookkosten meestal onderdeel van de maandelijkse servicekosten. Om te voorkomen dat huurders volgend jaar fors bij moeten betalen, heeft Parteon de voorschotten voor de stookkosten aangepast aan de hogere energietarieven. Die wijziging gaat per 1 juli in, gelijk met de eventuele huurverhoging.


Uiteraard verrekenen wij de voorschotten in het voorjaar van 2020. Als er minder gas is gebruikt, dan wordt het verschil terugbetaald. Als er meer gas wordt verbruikt, dan moet er worden bijbetaald. Overigens heeft Parteon met energieleverancier NUON een voordelige gasprijs afgesproken. Dit tarief staat voor de komende drie jaar vast.


Wij kiezen hierbij zoveel mogelijk voor groene energie. De extra kosten voor groene energie berekenen wij niet door aan onze huurders.


Huurverhoging
2019

Parteon voert met ingang van 1 juli 2019 een huurverhoging door.


Niet alle huurders krijgen dezelfde huurverhoging. De verhoging kan afhankelijk zijn van het inkomen van de huurder, van de hoogte van de huurprijs in relatie tot de woning en of er sprake is van sociale huur of vrije sector. Het Huurdersplatform van Parteon heeft ingestemd met deze verhoging.

Al 50 jaar (of langer
huurder van Parteon?

Parteon kent veel trouwe huurders. Deze huurder willen wij komend najaar eens extra in het zonnetje zetten. Bent u of kent u een huurder die langer dan 50 jaar een woning bij Parteon huurt? Dat hoeft overigens niet op één adres te zijn. Stuur dan een mail naar goudenhuurders@parteon.nl en vermeldt naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact op.

Parteon Woonavond

Buiten werktijd persoonlijk antwoord op al uw woonvragen? Dat kan tijdens de Parteon Woonavond. Kom langs zonder afspraak, wij zetten de koffie klaar!


Donderdag 27 juni 18.00-20.00 uur