De Zaanstreek is het oudste industriegebied van ons land.
Al in de 16de eeuw stonden er hout-, olie- en papiermolens, zeildoekweverijen en scheepsbeschuitbakkerijen.

Na de komst van de stoommachine kwamen er grotere fabrieken. Veel van deze schitterende 19de-eeuwse fabrieken en pakhuizen langs de Zaan zijn bewaard gebleven. De karakteristieke houten Zaanse huizen zien we in vele tinten groen.


Wij zijn groos (Zaans voor ‘trots’) op de Zaanstreek en trots op de Zaanse parels in ons woningbezit. In ons doen en laten betekent dit dat we rekening houden met de streek waar we actief zijn en de kwaliteit die hier past.

In de komende jaren staan we voor een grote opgaaf in de Zaanstreek: verduurzamen van woningen, realiseren van meer sociale huurwoningen en herstel van funderingen. Daar waar nieuwbouw noodzakelijk is, doen we recht aan de elementen van cultuurhistorische waarde. Hierbij verliezen we onze missie niet uit het oog: het realiseren van goede en betaalbare woningen voor onze huurders.

Persoonlijk boek
over Zaanse architect

Op 1 mei ontving directeur-bestuurder Harry Platte uit handen van schrijfster Gerry van Ingen het eerste exemplaar van het boek over architect S.B. van Sante. Zij is getrouwd met bouwkundige Gerard van Sante (familie van de architect).


Van Sante was mede-oprichter van woningbouwvereniging “Leo XIII”, één van de voorgangers van het huidige Parteon. Architect Van Sante heeft begin twintigste eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de architectuur van de Zaanstreek. Hij ontwierp de eerste woningen van Parteon

en was bijvoorbeeld ook de architect van het bijzondere Pakhuis de Vrede in Zaandam.