Voorrangsregels voor wonen in

Poelenburg en Peldersveld

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld de komende vier jaar met voorrang
toe aan mensen die voldoen aan 2 nieuwe voorwaarden.

Door woningzoekenden met een inkomen uit werk, pensioen, AOW of studiefinanciering voorrang te geven, zouden deze twee wijken geleidelijk moeten verbeteren. Mensen met een maatschappelijk beroep hebben een streepje voor en woningzoekenden die slecht bekend zijn bij de politie, maken geen kans op een huurwoning in deze wijken. Deze maatregel van de gemeente Zaanstad heeft trouwens geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als huurders binnen deze wijken willen verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.

Meer weten? Kijk op Zaanstad.nl (zoek op Poelenburg) en WoningNet.

Wethouder Sanna Munnikendam van gemeente Zaandam over deze maatregel

“Met voorrangsregels voor woning­zoekenden willen wij van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. Hiervoor is het Actieplan Poelenburg Peldersveld opgesteld. Met verschillende activiteiten investeren we in het verbeteren van de wijken en ondersteunen mensen die het nodig hebben. Maar als we de wijken echt voor de lange termijn willen veranderen, dan is het nodig dat de samenstelling van de inwoners gemengder wordt. Ook bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben aangegeven dat er veel kwetsbare mensen in de wijk wonen. Zij willen dat dit verandert. Nu kunnen we hier echt op gaan sturen. Samen met de nieuwbouw (koop)woningen in Poelenburg Oost krijgen we langzamerhand meer gemengde wijken.”

Wat zijn de voorrangsregels?

Door woningzoekenden met een inkomen uit werk, pensioen, AOW of studiefinanciering voorrang te geven, zouden deze twee wijken geleidelijk moeten verbeteren. Mensen met een maatschappelijk beroep hebben een streIedereen kan nog steeds reageren op beschikbare huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld. Maar woningzoekenden krijgen voorrang als zij voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan. Deze staan in volgorde van belangrijkheid. De eerste telt dus zwaarder mee dan de tweede.


  • Werkzaam bij maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs
  • Inkomen uit werk (commercieel) of AOW
  • Een startkwalificatie (tenminste 2 jaar MBO of diploma HAVO/VWO)


Bij kandidaten met dezelfde voorrang, wordt er gekeken naar de inschrijfdatum. In het persoonlijke profiel op WoningNet kunnen woningzoekenden aangeven aan welke voorwaarden zij voldoen om voorrang te krijgen.


Politie werkt mee

Voordat de woning definitief wordt toegewezen, screent de politie de nieuwe bewoners. Staat de woningzoekende of een van de gezinsleden slecht bekend bij de politie vanwege crimineel gedrag en/of overlast, dan komt hij of zij niet in aanmerking voor een huurwoning in Poelenburg en Peldersveld.sen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als huurders binnen deze wijken willen verhuizen, dan gelden wel de voorrangsregels.