Meedenken en meedoen

met Parteon

Heeft u ideeën over hoe uw woonomgeving beter kan? Wilt u meedenken over onderwerpen zoals onderhoud en renovatie? Of vindt u het juist leuk om de handen uit de mouwen te steken voor een fijne buurt? Meedenken en meedoen met Parteon kan op verschillende manieren.

Bewonerscommissie

Parteon werkt samen met circa 35 bewonerscommissies. Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van huurders in een flat of een deel van een buurt. De commissie heeft contact met Parteon over onderhouds-, technische-, financiële vragen en leefbaarheidszaken. Ook organiseert een commissie verschillende activiteiten om het contact tussen de bewoners te vergroten. Bij plannen voor renovatie of sloop/nieuwbouw doen wij een oproep aan de bewoners van de betreffende woningen om een bewonerscommissie op te richten.


Huurdersplatform

U kunt als huurder op beleidsniveau met ons meepraten. Dat kan als lid van het Huurdersplatform. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: de jaarlijkse huurprijsaanpassing, het jaarverslag en het onderhoud en de verduurzaming van woningen. Op dit moment zijn nieuwe leden welkom. Iets voor u?


Voor de volledige vacature en meer informatie op het huurdersplatform: huurdersplatformparteon.nl

Henk Stoop, voorzitter bewonerscommissie Zaanstroom:

“Als bewoner van een seniorencomplex vind ik het belangrijk om mee te denken. Voor senioren zijn weer hele andere onderwerpen van belang dan voor een jongere huurder. En belangrijk, je kunt echt een bijdrage leveren, Parteon doet daadwerkelijk iets met het advies!”

Parteon Panel

Wilt u met ons meedenken, maar het liefst online? Dan is het Parteon Panel misschien iets voor u. In dit online panel kunt u meepraten over onderwerpen waar u als huurder mee te maken heeft. U heeft invloed op de keuzes en het beleid van Parteon.


Handen uit de mouwen

Sommige huurders gaan liever actief aan de slag. Zo zijn er bijvoorbeeld onze lampenisten; bewoners die waar nodig lampen aandraaien of vervangen.

Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan uw wijk of buurt?