Van links naar rechts: Rob Kling (tweede voorzitter) Jan van Tent Beking (secretaris) Saskia Tichelaar (tweede secretaris) Urwin Marcus (penningmeester) Hannie Theewis (tweede penningmeester).

Parteon maakt keuzes en neemt beslissingen over wonen die van belang zijn voor alle huurders van Parteon. Het is daarom belangrijk dat huurders een stem hebben bij deze keuzes.

In het huurdersplatform van Parteon denken betrokken huurders met ons mee. Onderwerpen die ter sprake komen zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse huur­aanpassing, geschikte woningen voor senioren en duurzame maatregelen.

Word lid van de ledenraad!

Het huurdersplatform bestaat uit een bestuur, een ledenraad en uiteraard alle leden. De ledenraad bestaat uit maximaal 15 personen en op dit moment zijn er een aantal plekken vrij. Lijkt het u interessant mee te denken en een stem te hebben namens de huurders? Stuur dan een mail naar ikdoemee@huurdersplatformparteon.nl. Laat de verkiezingscommissie weten waarom juist u een goede bijdrage kan leveren aan de ledenraad en misschien wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als beide partijen positief zijn na dit gesprek, wordt u voorgedragen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Als lid van de ledenraad ontvangt u een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden.

De bewonerscommissies van Parteon zijn automatisch lid van het huurdersplatform. Alle voorzitters werden in septem­ber uitgenodigd voor een bijeenkomst met het huurders­platform in de Stoomhal in Wormer. Op de agenda stonden onderwerpen als het service­abonnement, de werkzaamheden van de complexbeheerder en terugkeer bij sloop- en nieuwbouwprojecten. Het was een mooie, drukbezochte bijeenkomst.