Huurdersoverleg Zaanstreek

Aandacht voor jongeren

Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) behartigt de belangen van alle Zaanse huurders. Het HoZ vraagt aandacht voor de situatie van jongeren.

HoZ licht toe: “Veel jongeren zijn op zoek naar een eigen huis. Een huis kopen onder de drie ton lukt hier niet meer en als starter mag je blij zijn als je een hypotheek kunt krijgen van 180.000 euro. Als jongeren om deze redenen niet kunnen kopen maar moeten gaan huren, dan staan zij jarenlang op een wachtlijst om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En deze zijn alleen toegankelijk voor mensen met een laag inkomen.”

Creatieve oplossingen

“Schaf daarom zowel de verhuurdersheffing als de inkomensafhankelijke huur af om de situatie voor jongeren te verbeteren. Zorg voor betaalbare woningen en zoek creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld gezamenlijk een huis kopen en huren of door woningen te realiseren in leegstaande fabrieken en boerenbedrijven. Zo los je niet alleen de woningnood gedeeltelijk op, maar kunnen ook scholen en winkels in de buurt overeind blijven.”