Met elf huismeesterkantoren verspreid over de hele Zaanstreek is Parteon nooit ver weg. Deze kantoren zijn gevestigd in de wijk. De huismeesters zelf zijn de oren en ogen van de wijk.

“Goed contact met onze huurders vinden we belangrijk. Door er te zijn en persoonlijke aandacht te geven, horen we eerder wat er speelt en waar eventuele problemen liggen”, vertelt Michael Janssen, teammanager bij Parteon.

In een huismeesterkantoor kunnen huurders terecht met vragen. Vragen over de woning, over de wijk maar ook over hun woongenot. Op vaste momenten kunnen bewoners zonder afspraak binnenlopen. De deur staat dan niet alleen open voor huurders van Parteon, maar voor iedereen in de wijk met vragen over het schoon en veilig houden van de woonomgeving. Als de vlag uithangt en het matje voor de deur ligt, kunnen mensen gewoon naar binnen stappen. De wijkagent, het sociaal wijkteam, zorgpartijen en de gemeente komen op deze momenten ook regelmatig een kijkje nemen zodat de lijntjes kort zijn en gezamenlijk gekeken kan worden naar oplossingen voor problemen in de wijk.

Persoonlijk contact

Al bij de bouw van een wijk of een wooncomplex wordt een plekje gereserveerd voor de huismeester. Zij verzorgen het beheer van het pand en zorgen voor een direct contact tussen de huurder en de verhuurder. “We zien dat onze kantoren steeds vaker ook gebruikt worden als ontmoetingsplekken voor mensen in de wijk. Dat zien we graag”, legt Michael uit. “Als iemand een vraag wil stellen als het net heel druk is, plannen we een afspraak in. Dan komen we bij iemand langs. Als het om woongenot gaat, is dat vaak heel persoonlijk.”

“Zo persoonlijk mogelijk en altijd dichtbij”

De wijk in

De huismeesters gaan ook regelmatig zelf op pad. Ze zijn dan te vinden in de complexen en daaromheen. Ze controleren of er niets kapot is en of er geen obstakels op de galerijen of in de algemene ruimtes staan. De huis­meesters spreken ook weleens af op een andere plaats in de wijk om met bewoners in gesprek te gaan. Dit doen ze in samenspraak met andere collega’s van Parteon. “Zo kunnen bewoners met ons meedenken. We zijn ook het eerste aanspreekpunt voor huurders die nieuw zijn in de wijk. We weten wat er speelt en hoe ze zich sneller thuis kunnen voelen in de buurt”, aldus Michael.