Blauwe Hof Wormerveer

Omstreeks 1765 liet Dirk Blauw een twintigtal woningen bouwen aan het Hennepad in Wormerveer voor zijn personeel. Hij was eigenaar van een papierfabriek. In 1971 werden er 10 gesloopt. De achterste rij woningen aan de zijde van het park werd in oude stijl gerestaureerd. Het is een vroege vorm van sociale woningbouw en het laatst bewaard gebleven houten hofje in Nederland.

Colofon

Parteons is een uitgaven van Parteon, oplage 17.000 exemplaren. Tekst en eindredactie: Susan Hoogeboom, Segeren Tekst en medewerkers Parteon. Fotografie: Edwin Walvisch (pag. 1, 2 en 10) en Menno Ebbes (pag. 12). Rubriek Toen en Nu: Gemeentearchief Zaanstad. Disclaimer: Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Parteon

Postbus 22

1520 AA Wormerveer

Marktstraat 52

1521 DZ Wormerveer

(075) 627 50 00

Heeft u een vraag of een reparatieverzoek?

Volg ons!

image
image
image