Aan de slag

In de Zaanstreek is een toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Woningen voor starters, gezinnen, senioren en voor mensen met een zorgvraag. Ons doel is dat er voldoende betaalbare en energiezuinige woningen beschikbaar komen.

Bouwen, renoveren en verduurzamen In 2020 starten we op verschillende locaties met de bouw van bijna 250 nieuwe woningen. En verduurzamen we de bestaande woningen. Ook werken we aan de plannen voor nieuwbouw, renovatie en funderingsherstel voor de komende jaren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de renovatie, sloop- en nieuwbouwprojecten waar Parteon momenteel aan werkt.